header2
[ اطلاعات شخصی ]
 1. نام (*)
  لطفا نام خود را وارد نمایید
 2. ایمیل (*)
  لطفا ایمیل معتبر وارد نمایید
 3. نام شرکت
  Invalid Input
 4. سمت
  Invalid Input
[ میزان رضایتمندی شما از واحد فروش، حمل و حسابداری ]
 1. ۱. قیمت اعلام حریق متعارف تله تک نسبت به سایر مارکهای خارجی
  Invalid Input
 2. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 3. ۲. قیمت اعلام حریق آدرس پذیر تله تک نسبت به سایر مارکهای خارجی
  Invalid Input
 4. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 5. ۳. قیمت اعلام سرقت (دزدگیر) تله تک نسبت به سایر مارکهای خارجی
  Invalid Input
 6. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 7. ۴. کیفیت اعلام حریق متعارف تله تک نسبت به سایر مارکهای خارجی
  Invalid Input
 8. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 9. ۵. کیفیت اعلام حریق آدرس پذیر تله تک نسبت به سایر مارکهای خارجی
  Invalid Input
 10. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 11. ۶. کیفیت اعلام سرقت (دزدگیر) تله تک نسبت به سایر مارکهای خارجی
  Invalid Input
 12. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 13. ۷. ميزان توانمندی و تعداد پرسنل شركت در واحد فروش
  Invalid Input
 14. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 15. ۸. ميزان توانمندی و تعداد پرسنل شركت در واحد حمل
  Invalid Input
 16. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 17. ۹. دقت و شفافيت در امور مالي و حسابهاي شما در واحد حسابداری
  Invalid Input
 18. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 19. ۱۰. مدت زمان ارسال پيش فاکتور
  Invalid Input
 20. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 21. ۱۱. مدت زمان حمل و ارسال کالا پس از تاييد سفارش
  Invalid Input
 22. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 23. ۱۲. هزينه حمل کالا
  Invalid Input
 24. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 25. ۱۳. رضایت شما از نحوه پرداخت و مدت زمان تسویه حساب
  Invalid Input
 26. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 27. ۱۴. میزان رضایت از نحوه برخورد کارکنان شرکت با جنابعالی
  Invalid Input
 28. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 29. ۱۵. میزان رضایت از نحوه برخورد مدیران شرکت با جنابعالی
  Invalid Input
 30. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 31. ۱۶. رضایتمندی کلی شما از خرید محصولات تله تک
  Invalid Input
 32. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input
[ میزان رضایتمندی شما از پشتيبانی و خدمات پس از فروش ]
 1. ۱۷. ميزان تخصص و تعداد پرسنل شركت در واحد پشتیبانی فنی
  Invalid Input
 2. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 3. ۱۸. زمان و نحوه انجام خدمات گارانتی و یا تعمیر محصولات
  Invalid Input
 4. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 5. ۱۹. کیفیت و مدت زمان پاسخگویی به سوالات فنی شما
  Invalid Input
 6. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 7. ۲۰. میزان مفید بودن وب سایت شرکت در رفع مشکلات فنی شما
  Invalid Input
 8. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 9. ۲۱. میزان مفید بودن سی دی شرکت در رفع مشکلات فنی شما
  Invalid Input
 10. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 11. ۲۲. میزان مفید بودن کاتالوگ های فارسی
  Invalid Input
 12. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 13. ۲۳. میزان مفید بودن راهنماهای نصب تجهیزات تله تک به زبان فارسی
  Invalid Input
 14. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 15. ۲۴. کیفیت دوره های آموزشی برگزار شده
  Invalid Input
 16. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 17. ۲۵. تعداد دوره های آموزشی برگزار شده
  Invalid Input
 18. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 19. ۲۶. نحوه معرفی محصولات توسط شرکت (نمایشگاهها، مجله ها و ...)
  Invalid Input
 20. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 21. ۲۷. میزان پذيرش اشتباهات و قبول خسارات از جانب شرکت
  Invalid Input
 22. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input

 23. ۲۸. رضایتمندی کلی شما از پشتيبانی و خدمات پس از فروش شرکت
  Invalid Input
 24. نظر خود را در این مورد درج نمایید
  Invalid Input
 1. انتقادات و پیشنهادات
  Invalid Input
 2. کد زیر را وارد نمایید
  کد زیر را وارد نمایید
    تصویر جدیدکد صحیح وارد نمایید