header2
  • s3
  • s4
  • s5
  • s1

معرفی پانل تکرار کننده آدرس پذیر Teletek Electronics

 کمپانی Teletek Electronics پانل تکرار کننده آدرس پذیر پیشرفته خود را عرضه نموده است. این پانل می تواند از طریق ماژول شبکه RS-485 با پانل IRIS و SIMPO ارتباط بر قرار کند.

جهت دریافت مشخصات فنی این دستگاه به این صفحه مراجعه کنید.

در چند ماه آینده منتظر محصولات بیشتری از کمپانی Teletek Electronics باشید .