header2

مانیتورینگ

AJAX GPRS/GSM

AJAX GPRS/GSM یک ماژول ارتباطی عالمگیر است. این ماژول به تنهایی و همراه با کنترل پنل ها قابل استفاده است. این دستگاه قابلیت اتصال به پنل های تله تک به روش سریال و دیگر پنل ها با استفاده از 8 ورودی/خروجی را دارا می باشد. این محصول قابلیت فرستادن پیام هشدار به مرکز مانیتورینگ ویا مصرف کننده را دارا می باشد.AJAX GPRS/GSM  همچنین می تواند برای مدیریت از راه دور، پروگرام کردن و مانیتور کردن سیستم های امنیتی به همراه کنترل پنل های تله تک و برنامه نرم افزاری AJAX SP PRO استفاده شود.این ماژول کاریری استفاده در خانه های هوشمند را نیز دارا می باشد. 

ادامه مطلب...

AJAX LAN

 AJAX LANیک ماژول ارتباطی عالمگیر است. این ماژول وضعیت سیستم را به مرکز مانیتورینگ یا مصرف کننده از طریق اینترنت ارسال می کند. این دستگاه قابلیت اتصال به پنل های تله تک به روش سریال و دیگر پنل ها با استفاده از ورودی/خروجی هارا دارا می باشد.این ماژول قابلیت پروگرام کردن از راه دور کنترل پنل های ECLIPSE & CA62 را با اینترنت توسط برنامه AJAX SP دارد.این ماژول به تنهایی کاریری استفاده در خانه های هوشمند را نیز دارا می باشد.

ادامه مطلب...

AJAX SP

AJAX SP یک راه حل جامع تحت شبکه برای به حداکثر رساندن قابلیت اطمینان سیستم های امنیتی است که برای مراکز مانیتورینگ و مصرف کنندگان مناسب سازی شده است. این محصول قابلیت ایجاد ارتباط با AJAX GPRS/GSM و AJAX LAN را دارد. 

ادامه مطلب...

AJAX SP STATION

 AJAX SP STATIOسخت افزار مورد نیاز برنامه تحت وب آنلاین AJAX SP است.

ادامه مطلب...