header2

کنترل پانل ها

پانل تکرار کننده آدرس پذیر Repeater

پانل تکرار کننده اعلام حریق آدرس پذیرRepeater  برای کار با پانلهای اعلام حریق آدرسپذیر IRISو SIMPO طراحی شده است. از این پانل برای نمایش رویداد پانلهای آدرسپذیر مرتبط در شبکه استفاده میشود و ارتباط با این پانل از طریق رابط RS485  امکان پذیر است. حداکثر تعداد پانلهای اعلام حریق در این شبکه 32 پانل میباشد که حداکثر فاصلهی آنها از یکدیگر تا 1000 متر است. اطلاعات رویدادها از طریق صفحهی نمایش LCD قابل مشاهده بوده و و وضعیت سیستم نیز از طریق نشانگر LED مشخص میگردد. همچنین، پانل تکرارکننده یک ساعت داخلی دارد.

ادامه مطلب...

پانل اعلام حریق آدرس پذیر با نمایشگر LCD مدل SIMPO

پانل اعلام حریق آدرس پذیر مدل SIMPO دارای یک نمایشگر LCD بزرگ جهت کاربری آسان است. این پانل پیشرفته دارای 1 لوپ و قابل افزایش تا 2 لوپ است که هر لوپ قابلیت پشتیبانی از 250 قطعه آدرس پذیر را دارد. تمامی رویدادهای پانل بر روی صفحه نمایشگر LCD آن نشان داده می شود و همچنین  16 عدد LED بر روی پانل جهت برنامه ریزی تجهیزات در 96 زون انتخابی است. پشتیبانی این دستگاه از پروتکل RS485 جهت شبکه کردن 32 پانل در مسیر های طولانی بسیار سودمند است... 

ادامه مطلب...

پانل اعلام حریق آدرس پذیر با نمایشگر لمسی مدل IRIS

پانل اعلام حریق آدرس پذیر مدل IRIS دارای یک نمایشگر LCD بزرگ لمسی جهت کاربری آسان است. این پانل پیشرفته دارای 1 لوپ و قابل افزایش تا 4 لوپ است که هر لوپ قابلیت پشتیبانی از 250 قطعه آدرس پذیر را دارد. تمامی رویدادهای پانل بر روی صفحه نمایشگر لمسی آن نشان داده می شود و همچنین  96 عدد LED بر روی پانل جهت برنامه ریزی تجهیزات در 96 زون انتخابی است. این پانل دارای درگاه شبکه بوده و 32 دستگاه پانل قابل شبکه شدن از طریق پروتکل TCP/IP می باشند...

ادامه مطلب...